برج های تجاری و اقامتی

نام پروژه آدرس محصول
برج مسکونی روما هفت تیر سیستم کانسیلد داکت
برج تجاری- اداری آلتون خیابان دانشگاه داکت اسپلیت
پروژه آرمیتاژ طبرسی مولتی وی
برج باران ۲ خیابان هفت تیر(گلشن) سیستم چیلر
 برج مسکونی تجاری اسپادانا خیابان کوهسنگی مولتی وی
مجتمع تجاری و اقامتی امیران نیشابور مولتی وی سری ۴، چیلر، هواساز، فن کویل
الماس سنتر نیشابور نیشابور مولتی وی
مرکز تجاری پروان تربت حیدریه فن کویل
پروژه تجاری-اقامتی آرمان خیابان نواب صفوی سیستم مولتی وی
برج آسمان ۱ خیابان ۱۷ شهریور مولتی وی چیلر فن کویل هواساز
کیان سنتر ۲ خیابان جانباز مولتی وی