مسکونی

نام پروژه آدرس محصول
مسکونی آقای فلاح  سجاد- نیلوفر روف تاپ
مسکونی فرزان سجاد حامد جنوبی مولتی وی
مسکونی مهندس آتشی سجاد(حامد) مولتی وی
مسکونی آقای مهندس صیرفی  سجاد(بزرگمهر) مولتی وی
مسکونی سینا مقابل کفایی ۱۴ مینی چیلر-فن کویل سقفی توکار
مسکونی آقای شهرستانی مجد۴-پلاک ۱۸۳ اسپیلت کانالی سقفی سرد وگرم اینورتر-کویل اب گرم
مجتمع مسکونی چشم انداز بولوار سرافرازان چیلر-فن کویل و داکت اسپلیت