خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

این شرکت با بکارگیری از نیروهای مجرب و متخصص، در بخشهای مختلف، پتانسیل لازم برای طراحی، انجام محاسبات، خدمات پس از فروش را به وجود آورده است که با بهره گیری از تنوع محصولات و دانش و توانمندی این مجموعه در انتخاب طراحی و مدل سازی این سیستم ها با توجه به شرایط اقتصادی و دقت در تخمین بار که یکی از عوامل بهینه سازی مصرف انرژی می باشد میتواند همکاری نماید.