انتخاب غرفه شرکت الماس سناباد مشهد بعنوان غرفه نمونه در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد

بازدید شهریار آل شیخ معاون برنامه ریزی و توسعه شهردار مشهد از نمایشگاه

صنعت ساختمان مشهد غرفه شرکت الماس سناباد مشهد

بازدید مهندس نوروزی رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد از نمایشگاه

بین المللی صنعت ساختمان شهر مشهد غرفه شرکت الماس سناباد مشهد