دومین سمینار تخصصی VRF

نشست تخصصی شرکت LG با رویکرد مزیت های سیستم VRF,کانسیلد داکت و روف تاپ