رونمایی از برند جی پلاس

گردهمایی نمایندگان گلدیران به منظور رونمایی از برند جی پلاس در گالری باروک دی ماه ۱۳۹۸