051-38415500
نقشه امروز، شنبه ۹ فروردین

تهویه های صنعتی ال جی

تهویه های صنعتی ال جی عمدتا در ساختمانهای در حال ساخت استفاده شده و از فناوریهای بروزتر و قابلیتهای بیشتری نسبت به محصولات خانگی بهره می برند    

مزایای سیستمهای تهویه مطبوع  CACمیتوان به مواردزیر اشاره کرد

  • 1-ساده بودن
  • 2-اشغال فضای کمتر در ساختمان جهت به کار گیری
  • 3-مصرف انرژی کمتر با توجه به واحد بودن
  • 4-مصرف کمتر لوله و اتصالاتبا توجه به مرکزی بودن سیستم
  • 5- به کارگیری آسان تر سیستمهای  CACبه فاصله بین دستگاه داخلی (اواپراتور )ودستگاه بیرونی (کندانسور) نسبت به  سیستمهای RAC