کولر اسمایل (SMILE)

کولر اسمایل (SMILE)

کولر اسمایل (SMILE)

کولر اسمایل (SMILE)

  •  ساخت کره می باشد
  • دارای سیستم جت کول (خنک کنندگی سریع)
  • مدل های ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ مناسب کارکرد در شرایط حاره
  • طراحی پنل بسیار زیبا
  • با استفاده از کمپرسور مجهز به تکنولوژی نوین روتاری دستگاه شما این قابلیت را دارد که به راحتی تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرد.
  • با بکارکیری پره های(فین های) طلایی در قسمت خارجی دستگاه کندانسور، مبدل حرارتی از خوردگی و فرسایش حاصل از شرایط آب و هوایی خارجی در امان می ماند.
  • فیلتر محافظ دو گانه ال جی، ذرات گرد و غبار موجود در هوا را از محیط می گیرد.
  • با استفاده از کمپرسور مجهز به تکنولوژی نوین روتاری دستگاه شما این قابلیت را دارد که به راحتی تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرد.

کولر اسمایل (SMILE)