LED DOWN

LED DOWN

LED DOWN

ویژگی LED DOWN

  • ۶W
  • صرفه جویی قابل ملاحظه در انرژی تا بیش از ۴۲ درصد از طریق جا به جای ساده در مقایسه با لامپ رشته ای
  • دارای گزینه های متعدد در شدت رنگ و زاویه پوشش دهنده.
  • منبع نور سازگار با محیط زیست که عاری از هر نوع جیوه بوده و دارای انشار پایین CO۲ می باشد.
  • نور طبیعی با امکان استفاده در کلیه اماکن
  • احساس راحتی و کاهش هزینه های سرمایش در مقایسه با لامپ های هالوژن معمولی.