LED PAR30

LED PAR30

LED PAR30

ویژگی LED PAR30

  • ۱۲W
  • عمر بسیار طولانی ۵۰۰۰۰ ساعت
  • صرفه جویی قابل ملاحظه در انرژی تا بیش از ۸۴ درصد از طریق جا به جای ساده در مقایسه با لامپ رشته ای
  • دارای گزینه های متعدد در شدت رنگ و زاویه پوشش دهنده.
  • منبع نور سازگار با محیط زیست که عاری از هر نوع جیوه بوده و دارای انشار پایین CO۲ می باشد.
  • نور طبیعی با امکان استفاده در کلیه اماکن