شرکت الماس سناباد مشهد

قوانین فروشگاه اینترنتی کیهان کو

ضمن تشکر از انتخاب فروشگاه اینترنتی الماس سناباد مشهد ، از آنجا که استفاده از این سایت به هر شکل به معنای قبول شرایط مندرج در بخش قوانین شرکت است، تقاضا می شود آن را به دقت مطالعه فرمایید.

قوانین و مقررات کیهان کو

ماده ۱) تعاریف
در این قسمت واژه هایی که در متن قوانین مورد استفاده قرار می گیرند تعریف می شوند.
فروشگاه: فروشگاه اینترنتی کیهان کو
سایت: وب سایت فروشگاه اینترنتی شرکت الماس سناباد مشهد به آدرس www.keyhanco.com
محتوای سایت: شامل قیمت، متن، عکس، فیلم و مشخصات فنی محصولات یا کلیه مقالات و اخبار درج شده در سایت و وبلاگ می باشد.
کاربر:  هر فردی که از طریق اینترنت وارد سایت شرکت شده باشد، کاربر تلقی می شود.
عضو:  کاربری که به عضویت اولیه یا کامل سایت درآمده باشد عضو تلقی می شود.
مشتری:  کاربر یا عضوی که از سایت خرید می نماید.
سفارش:  کالا یا کالاهایی که مشتری انتخاب و قصد خرید آنها را اعلام می نماید.
استعلام:  ارسال سفارش از طرف مشتری برای بررسی موجود بودن کالاهای سفارش داده شده و بررسی تغییر قیمت احتمالی

 ماده ۲) ایجاب و قبول سفارش 

مشابه محیط فیزیکی در محیط الکترونیکی نیز هر گونه داد و ستدی که انجام می گیرد نشان دهنده وقوع یک عقد یا قرارداد می باشد. عقد یا قرارداد مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عبارتست از اینکه  یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد  بر همین اساس قرارداد آنلاین نیز قراردادی است که از طریق داده پیام منعقد می گردد.

ایجاب: پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است بطوریکه اگر پیشنهاد مزبور مورد قبول واقع گردد، عقد منعقد می گردد. قبول نیز عبارتست از اعلام رضایت به ایجاب ابراز شده برای انعقاد قرارداد.

بنابراین هنگامی که ایجاب و قبول از طریق داده پیام انجام گیرد، یک قرارداد آنلاین منعقد شده است، لذا هنگامیکه مشتری سفارش خود را نهایی می نماید در واقع قرارداد منعقد شده است و ملزم به پرداخت وجه آن می باشد. توجه نمایید که صرف ایجاب برای ایجاب کننده تعهدی بوجود نمی آورد. وی می تواند ضمن ایجاب مدت زمانی که در آن پیشنهاد پابرجاست یا سایر شروط را مشخص نماید.

با توجه به آنکه طبق روال کاری فروشگاه مرحله اول خرید استعلام سفارش می باشد، پاسخ استعلام سفارش مشتری به منزله ایجاب و نهایی کردن سفارش توسط مشتری به منزله قبول است.

ثبت هر گونه سفارش به منزله آگاهی و قبول قوانین سایت بوده و لذا مشتری موظف است قبل از هر گونه ثبت سفارش این قوانین را به دقت مطالعه و در صورتیکه با آنها موافق است سفارش خود را ثبت نماید.

کاربران برای خرید از سایت باید دارای سن قانونی (۱۸ سال تمام) بوده یا از طریق والدین یا قیم قانونی خود اقدام به خرید از سایت نمایند.

 

۳. فرم سفارشی
۴.
۵.
۶.