تهویه مطبوع, چیلر, لوازم ساختماني

مزایا‌ و معایب چیلرهای جذبی و تراکمی

مزایا‌ و معایب چیلرهای جذبی و تراکمی

مزایا‌ و معایب چیلرهای جذبی و تراکمی

 

در صورت نیاز به راهنمایی در زمینه انتخاب و خرید چیلر با کارشناسان شرکت الماس سناباد مشهد(کیهان کو) در ارتباط باشید

مطالعه کاربردی مزایا‌ و معایب چیلرهای جذبی و تراکمی به همراه ارائه مدل 

دوستان عزیز این یک مقاله علمی هست 

چیلرها از مهم ترین تجهیزات تولید برودت در ساختمان های بزرگ محسوب می شوند و شناخت صحیح از این ماشین ها، عامل اساسی در انتخاب تجهیزات و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان هستند. به طور کلی چیلر دستگاهی است که حرارت را از سیال می گیرد. به طور معمول از این سیال برای خنک کاری هوا یا دستگاه ها استفاده می شود. خنک سازی هوای ورودی به ساختمان با چند روش مختلف امͺان پذیر است، که در این تحقیق این دو روش به نام چیلر تراکمی و چیلر جذبی معرفی و با یکدیگر مقایسه شده اند تا بتوان فهمید که کدام یک از این روش ها بازدهی بهتری دارند.

با توجه به داده های بدست آمده معلوم شد که چیلر تراکمی در دمای ۴۵ درجه توان خالص خروجی را نسبت به حالت بدون خنک سازی ٪۶٫٧ بهبود بخشید و چیلر جذبی در دمای ۴۵ درجه توان خالص خروجی را نسبت به حالت بدون خنک کاری ٪١٧٫٣ افزایش داد. همچنین در مقایسه ای که بین عملͺرد چیلر جذبی و چیلر تراکمی در دماهای مختلف ورودی صورت گرفت، چیلر جذبی به مراتب عملͺرد بهتری نسبت به چیلر تراکمی داشت. در چیلر جذبی چون مصرف برق کمپرسور وجود ندارد لذا توان خالص تولیدشده توسط توربین بیشتر است.

چیلر چیست؟

چیلر دستگاهی است که حرارت را از مایع (معمولا آب) بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار یا جذبی می زداید. از این مایع برای خنک کاری هوا و یا خنک کاری دستگاه ها استفاده شود که معمولا به صورت سیکل و درون یک مبدل حرارتی جریان دارد. توجه به عوامل گوناگونی که در میزان مصرف انرژی گرمایشی و سرمایشی ساختمان نقش دارند، در ارائه راهͺارهای صرفه جویی در بخش ساختمان و کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی، تأثیر فراوانی می گذارد.

بررسی های صورت گرفته در کشور بیانگر این واقعیت می باشد که بخش خانگی با مصرف بیش از ٪۴٠ از کل انرژی مصرفی کشور، بالاترین سهم را در میان سایر بخش های اقتصادی به خود اختصاص داده، که از این میان بیشترین میزان مصرف مربوط به گاز طبیعی و بیشترین ارزش انرژی مصرفی مربوط به نفت سفید بوده است. شرایط اقلیمی و آب و هوایی، معماری ساختمان، مصالح ساختمان، راندمان سیستم های گرمایشی و سرمایشی، انتخاب صحیح تجهیزات و همچنین کنترل سیستم های تهویه مطبوع از عوامل مؤثر در میزان مصرف انرژی در ساختمان محسوب می شوند.

بررسی چیلرهای تراکمی و جذبی از دیدگاه انرژی همواره مورد علاقه مهندسین و دست اندرکاران صنعت ساختمان بوده است. میلانی و همͺاران در تحقیقی که انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که چیلرهای جذبی را تنها در مواقعی باید به کار برد که منابع  انرژی مانند خورشید و زمین گرمایی در دسترس باشد. روی راندمان چیلرهای جذبی تک اثر  کار کرد و تأثیر دماه های اجزای سیکل را بر روی راندمان نشان داد.

به مقایسه فنی و اقتصادی چیلر تراکمی پیچی و جذبی تک اثره پرداختند و میزان انرژی مصرفی، فضای موردنیاز و هزینه های اولیه و راهبری آنها را مورد مطالعه قرار دادند. سطح تبخیر کننده و چگالنده و بازده متراکم کننده را به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته و با استفاده از آنالیز انزرژی چرخه را بهینه کردند. یک مدل محاسباتی بر اساس اگزرژی برای تعیین افت فشارها و بازده قانون دوم و ضریب عملͺرد ارائه کردند که بدون در نظر گرفتن هزینه ها و صرفاً از طریق محاسبات ترمودینامی بود. نیز از روش ضرایب لاگرانژ جهت بهینه سازی سیستم های حرارتی استفاده کرد.

وی در روش خود تابع هزینه را به عنوان تابع هدف انتخاب نمود که نکته مشترک اغلب پژوهش های انجام شده است. او دریافت که تحلیل اگزرژی سیستم های حرارتی نیز در بهینه سازی این سیستم ها دارای اهمیت می باشد و به کمک اتلاف اگزرژی می توان عملͺرد سیستم های اولیه و بهینه شده را مقایسه نمود.

هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا از چیلرهای جذبی استفاده بسیاری می گردد. ولی استفاده از این چیلرها عموماً جهت بازیابی حرارت مازاد و پرت نیروگاه ها، کوره ها و پروژه های CCHP تولید سرمایش، گرمایش و برق توأمان و یا استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی زمین گرمایی می باشد و کمتر جهت کارکرد این چیلرها از انرژی حاصل از سوختن گاز طبیعی استفاده می گردد.

از جمله دلایل کاربرد محدود چیلرهای جذبی در مواردی غیر از موارد فوق الذکر و استفاده از چیلرهای تراکمی بطور گسترده در ساختمان های این کشورها، می توان به ضریب عملͺرد پایین چیلرهای جذبی، ارزش بسیار بالاتر گاز طبیعی در مقایسه با برق و نیز آلایندگی زیست محیطی بیشتر چیلرهای جذبی در مقایسه با چیلرهای تراکمی اشاره کرد.
متأسفانه در کشور ما با توجه به قیمت بسیار غیرواقعی گاز نسبت به برق روز به روز استفاده از چیلرهای جذبی با مصرف گاز طبیعی در ساختمان ها در حال توسعه است. کاربرد چیلرهای جذبی با استفاده از گاز طبیعی زمانی غیر منطقی تر است که این چیلرها در ساختمان های اداری و آموزشی به کار روند. بعضاً توجیه مr شود که استفاده و یا جایگزین کردن چیلرهای جذبی به جای چیلرهای تراکمی در ساختمان های اداری و آموزشی کشور، جهت کاهش مصرف برق و پیک زدایی از شب برق در تابستان می باشد.

در این مقاله یک ساختمان مسکونی با بار برودتی١١١١ تن تبرید در تهران مورد مطالعه قرار داده شد. چهار نوع چیلر تراکمی سانتریفیوژ دور ثابت و دور متغیر، جذبی شعله مستقیم و پیچی برای تأمین بار برودتی ساختمان در نظر گرفته شد و سیستم سرمایش بر مبنای این ۴ نوع چیلر، طراحی شد. میزان مصارف انرژی هر سیستم، هزینه های مصارف انرژی هر سیستم، هزینه خرید و نصب تجهیزات محاسبه شد و مورد مقایسه قرار گرفت. لازم به ذکر است که در این ساختمان، امͺان طراحی سیستم سرمایشی ساختمان بر اساس تمامی ۴ نوع چیلر برای تأمین بار برودتی امکان پذیر بوده است.

هدف از انجام این پروژه برآورد دقیق بار برودتی می باشد که از دو روش دستی و محاسبات از طریق نرم افزار بدست آمده تا با مقایسه جواب ها و بارهای محاسبه شده از هر دو طریق بتوان مقدار مناسب و صحیح را انتخاب کرد و با استناد به داده های بدست آمده، تجهیزات سرمایشی مناسب را به صورت صحیح و کاملا́ اقتصادی انتخاب نمود.

 

بررسی چیلرهای جذبی و تراکمی 

از چیلر ها برای تأمین برودت مورد نیاز در پروژه های بزرگ به عنوان یک گزینه ارزشمند و اقتصادی به راحتی نمی توان چشم پوشید. چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتری و چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی، تولید سرما می کنند، لذا بسته به شرایط آب و هوایی، منطقه جغرافیایی، هزینه انرژی مصرفی، هزینه تأمین آب و … تنها استفاده از برخی از انواع چیلرها وجود خواهد داشت.

مزایا و معایب چیلر جذبی و نحوه کاربرد چیلر جذبی 

کاربرد اصلی چیلر جذبی عموماً جهت بازیابی حرارت مازاد و پرت نیروگاه ها، کوره های القایی و …، جهت پروژه های (CCHP تولید سرمایش،گرمایش و برق توأمان) و یا استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی زمین گرمایی و خورشید بوده و کمتر جهت راه اندازی این چیلرها از انرژی حاصل از سوزاندن مستقیم گاز طبیعی استفاده می گردد. با توجه به قیمت پایین تر گاز نسبت به برق و عدم شناخت صحیح مهندسین از کاربرد اصلی چیلر جذبی، استفاده از چیلرهای گازسوز در کشور توسعه یافته است که این موضوع علاوه بر آلوده سازی هوای شهرها، سبب هدرروی و استفاده نامناسب از این انرژی ارزشمند شده است. چیلرهای جذبی دستگاه هایی هستند که بر اساس جذب و دفع مبرد (آب) توسط ماده جاذب (لیتیم برماید) به ترتیب در بخش های جاذب (ابزوربر) و ژنراتور توانایی ایجاد برودت (تولید آب سرد) در بخش اواپراتور را بر اثر تبخیر مبرد دارند، که البته برای کامل
شدن سیکل تبرید نیاز به یک منبع دمایی نسبتاً پایین (آب خنک کننده) در بخش کندانسور برای تقطیر مبرد دارند. چیلرهای جذبی برای فرآیند ایجاد سرمایش به یک منبع انرژی گرمایی نیاز دارند که در چیلرهای جذبی شعله مستقیم این منبع انرژی حرارتی از احتراق گاز داخل ژنراتور دستگاه ایجاد می گردد.

چیلرهای جذبی دواثره از دو ژنراتور، ژنراتور دما بالا و ژنراتور دما پایین برای افزایش بازده بهره می برند. چیلر جذبی مورد نظر دارای ١١٣ = Cop در ردۀ بالاترین ضریب عملͺرد بین چیلرهای جذبی موجود در بازار ایران با احتساب ارزش حرارتی گاز ایران است. ضریب عملͺرد ٢COP بیانگر راندمان دستگاه های سرمایشی و گرمایشی سیکل تبرید مانند چیلر، پکیج روفتاپ، پمپ حرارتی GHP ،VRF ،اسپلیت کولر گازی و غیره است. ضریب عملͺرد COP با نسبت توان حرارتr گرفته شده از هوای فضای مورد نظر، آب یا هر سیال دیگری به توان الکتری ͬورودی به دست می آید.

ضریب عملکرد همان راندمان ماشین ها بوده ولی مقدار آن از ٪١٠٠ بیشتر است و اگر مقدار آن برای دستگاهی کمتر از ٪١٠٠ باشد آن دستگاه به درستی کار نخواهد کرد.
چیلرهای تراکمی یک سیکل ساده تبرید با چهار بخش اصلی کمپرسور،کندانسور، اواپراتور و شیر انبساط است که بر اساس سیکل تبرید کارنو کار می کند. کمپرسور که بخش اصلی دستگاه است می تواند از نوع رفت و برگشتی، دوار (اسکرال، اسکرو و…) یا سانتریفوژ بوده که در بین کمپرسور ها، کمپرسور نوع اسͺرو دارای بالاترین راندمان است. در نوع Screw Twin به دلیل کاهش قطعات مکانی نسبت به انواع دیگر کمپرسور عمر مفید دستگاه در حد قابل توجهی افزایش یافته است. چیلرهای تراکمی مورد مقایسه در این مقاله از نوع Screw Twin با سیستم کنترل ظرفیت ٣ بوده و دارای ضریب عملکرد ٢٫۵ = Cop هستند، که این مقدار نیز پیوسته در بین چیلرهای تراکمی کم نظیر است. همچنین استفاده از کمپرسور اسکرو و مبدل های صفحه ای، ابعاد این چیلر را به میزان زیادی کاهش داده است. در جدول ١ ،انواع چیلرهای جذبی و تراکمی از نظر راندمان، ظرفیت و قابلیت ذخیره انرژی مورد مقایسه قرار گرفته است.

مزایا و معایب چیلر تراکمی و نحوه کاربرد چیلر تراکمی 

چیلرهای تراکمی راهبری بسیار ساده تری دارند. به علت اینکه سیستم فشرده سازی گاز، الͺتری است، کنترل بیشتری می توان روی فرایند داشت و می توان در حالت پاره بار با تمهیداتی، راندمان را بالا برد. در حالی که در چیلرهای جذبی در حالت نیمه بار، راندمان افت می کند. راه اندازی چیلرهای جذبی زمان و هزینه بیشتری دارد. تنظیم مشعل به کمک آنالیزور گاز، بسیار
وقت گیر و نیازمند فرد متخصص است و عدم تنظیم صحیح مشعل، باعث تولید گازهای نسوخته، کاهش راندمان احتراق، ایجاد آلودگی و مصرف سوخت بیشتر می شود. جهت تأمین انرژی حرارتی چیلرهای گازسوز، نیازمند گازکشی در سطح شهر و ساختمان هستیم که خطرات این مسئله در هنگام وقوع حوادث طبیعی با توجه به قرارگیری کشور روی گسل های فعال، غیر
قابل تصور است

مزایا‌ و معایب چیلرهای جذبی و تراکمی

چون چیلرهای جذبی به کمک حرارت، تولید برودت می کنند، لذا حجم بسیار بالایی از حرارت در داخل ماشین موجود است که برای ادامه کارکرد دستگاه باید از دستگاه خارج شود. به علت حجم بسیار بالای این حرارت، ناگزیر به استفاده از سیستم آب خنک هستیم. برای تأمین این آب، از برج های خنک کن که بر مبنای سرمایش تبخیری کار می کنند استفاده می کنیم.
در سیستم های تبخیری، به علت حجم بسیار بالای تبخیر آب، هزینه بسیار بالایی برای تأمین آب ازدست رفته به مصرف کننده اعمال می شود. لازم به ذکر است که تبخیر آب باعث به جا گذاشتن رسوبات در داخل برج خنک کن می شود که منجر به تغییر دائمr کیفیت و افزایش سختی آب در حین کارکرد می شود. مضافاً که هزینه های تأمین آب نرم و جداسازی رسوبات، تأسیسات
جداگانه ای را می طلبد که هزینه های نصب و بهره برداری را به شدت افزایش می دهد. در حالی که در چیلرهای تراکمی به علت ماهیت مکانی عمل فشرده سازی، حجم بسیار کمتری از حرارت تولید می شود که منجر به کاهش سایز برج خنک کن، پمپ ها و تأسیسات نرم سازی آب می شود. تفاوت اصلی چیلرهای تراکمی در کمپرسور مورد استفاده در آن است. کندانسور چیلرهای تراکمی به دو صورت هوا خنک و آب خنک ساخته می شوند. نوع کندانسور تأثیر اساسی در طراحی چیلر دارد. کندانسورهای هوا خنک، حرارت مبرد در گردش در داخل کویل را به هوا منتقل می کنند. ضریب انتقال حرارت جابجایی روی کویل به دبی هوای درحال گذر از روی کویل و دمای خشک منطقه بستگی دارد. به دلیل تغییر دمای خشک در طول روز، میزان حرارت قابل انتقال، تغییر می کند که باعث کاهش COP چیلر در طول روز می شود. در کندانسورهای آب خنک به دلیل اینکه در سمت بیرون آب جریان دارد، ضریب انتقال حرارت بالاتر است و لذا در ظرفیتیͺسان چیلر، اندازه کندانسور آب خنک کوچک تر است و یا با در نظر گرفتن اندازه اولیه کندانسور، به دلیل کاهش دبی جرمی مورد نیاز در کندانسور، سایز کمپرسور کوچک تر می شود. به دلیل اینکه می توان به کمک کندانسور آب خنک به دمای پایین تری رسید، لذا فشار تخلیه کمپرسور کمتر می شود که این مسئله منجر به کوچک تر شدن کمپرسور، کاهش مصرف برق، بالا رفتن COP سیکل، افزایش عمر کمپرسور و افزایش قابلیت اعتماد سیستم می شود.
به طور معمول ٢ عامل طراح را ملزم به انتخاب کندانسور هوا خنک می کند. هزینه های تهیه آب نرم و دمای مرطوب منطقه که امکان کارکرد برج خنک کن را نمی دهد. البته باید در نظر داشت که دمای خشک بالای منطقه، امکان استفاده از کندانسور هواخنک را نیز سلب می کند. در جدول ٢ مشخصات فنی چیلرهای تراکمی اسکرو و چیلرهای جذبی شعله مستقیم دواثره در سه ظرفیت مورد نظر آورده شده شده است

مشخصات چیلر جذبی

در حالت کلی برای انتخاب یک نوع چیلر پارامترهای متعددی تأثیرگذار است. پارامترهایی چون قیمت انرژی، هزینه نگهداری، عمر مفید تجهیزات، زمان و ترتیب روشن و خاموش شدن، ارتباط بین سرمایش و گرمایش در سیستم، اندازه، تجهیزات پیرامونی، هزینه نصب، هزینه بیمه و مالیات دستگاه، هزینه انرژی مصرفی، هزینه تأمین آب برج خنک کن و آب در گردش در سیستم و هزینه های سختی گیری از آب از آن جمله اند. به دلیل اینکه در اکثر ساعات روز، بار ساختمان کمتر از بار زمان پیک می باشد، لذا نحوه کارکرد چیلر در حالت پاره بار، در هنگام انتخاب نوع چیلر، باید درنظر گرفته شود. در کمپرسورهایی که بار را به طور منقطع دنبال می کنند مانند کمپرسورهای رفت و برگشتی، برای هماهنگی بین چیلر و بار، مجبور به استفاده از کنارگذر هستیم. کنارگذر باعث تلف شدن انرژی در سیستم می شود و لذا COP این سیستم ها در حالت پاره بار کاهش می یابد. کمپرسورهای رفت و برگشتی، اسکرال، روتاری از این دسته اند. در کمپرسورهایی که بار را به طور پیوسته می توانند دنبال کنند، در حالت پاره بار، به دلیل کاهش دبی در گردش مبرد در سیکل، کار مصرفی کمپرسور کاهش می یابد و لذا COP افزایش می یابد. کمپرسورهای سانتریفیوژ و اسکرو از این دسته اند.
در کمپرسورهای سانتریفیوژ از طریق کاهش دبی ورودی کمپرسور و در کمپرسورهای اسکرو از طریق اسلاید ولو اینکار را انجام می دهند. اهمیت میزان COP در حالت پاره بار قبلا́  ذکر گردید. در استاندارد ۰/۵۹۰-۹۸ ARI برای مشخص کردن میزان متوسط این عدد در طول روز از معیاری به اسم IPLV استفاده نموده اند. لازم به ذکر است که ضرایب این رابطه تابع شرایط اقلیم است و برای شهر تهران این رایطه به شکل زیر نوشته می شود .

چیلر جذبی

 

مقایسه فنی و اقتصادی چیلر های جذبی و تراکمی 

چیلر تراکمی اسکرو، به علت استفاده از دو دستگاه چیلر با ظرفیت ٢٠٢ تن تبرید بالا تر از چیلر جذبی شعله مستقیم بوده در حالی که اختلاف هزینه های جاری بین دو سیستم ناچیز است، بنابرین به نظر می رسد استفاده از چیلر های تراکمی در شرایط فعلی و با توجه به تعرفه های آب، برق و گاز تا ظرفیت ٢٠٠ تن تبرید دارای صرفه اقتصادی بوده و البته مقایسه بین چیلرهای مذکور، تنها در صورتی قابل انجام است که امͺان انتخاب تمامی این ٢ نوع چیلر موجود بود، در غیر این صورت مقایسه و نتیجه گیری در مورد نوع خاصی، صحیح نیست.

پارامترهای قیمت انرژی، هزینه نگهداری، عمر مفید تجهیزات، اندازه، تجهیزات پیرامونی، هزینه نصب، هزینه بیمه و مالیات دستگاه، هزینه انرژی مصرفی، هزینه تأمین آب برج خنک کن و آب در گردش در سیستم و هزینه های سختی گیری از عوامل محدودکننده امͺان استفاده از انواع چیلرها هستند. با توجه به هزینه های بالای انرژی و هزینه های بسیار بالایی که آلایندگی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی به کشور وارد می کند، لازم است مهندسین و دست اندرکاران صنعت تهویه مطبوع، ضمن در نظر گرفتن سیاست های کلان کشور در زمینه انرژی، محاسبات هزینه های اقتصادی طرح را قبل از انتخاب تجهیزات انجام دهند و براساس آن اقدام به انتخاب تجهیزات و تهیه طرح خود نمایند.

همچنین بهترین مبنای مقایسه راندمان سیستم ها IPLV است چرا که COP تنها در یک نقطه بیان شده و نشان دهنده کارکرد ماشین در بارهای جزئک نیست. همچنین به نظر می رسد، لازم است دولت محترم در سیاست خود مبنی بر دادن یارانه برای دارندگان چیلرهای جذبی تجدید نظر کند.
هزینه اولیه در ظرفیت های ۵٠ تا ٢٠٠ تن تبرید، در چیلرهای جذبی به طور میانگین ٪۵٠ بیشتر از چیلرهای تراکمی می باشد. هزینه اولیه در ظرفیت های ۴٠٠ تا ١٠٠٠ تن تبرید، در چیلرهای تراکمی به طور میانگین ٪٨ بیشتر از چیلرهای جذبی می باشد (در صورت استفاده از چیلرهای سانتریفوژ یا چیلرهای با ظرفیت بالاتر و تعداد کمتر، هزینۀ اولیه چیلرهای تراکمی کمتر از جذبی خواهد شد). در چیلرهای جذبی هزینه ماهانه مصرف آب در هر دو بخش مسͺونی و آموزشی به طور میانگین دو برابر چیلرهای تراکمی است که با شرایط بحران آب قابل تأمل می باشد و در صورت استفاده از چیلرهای تراکمی هوایی این مشکل بر طرف خواهد شد

مهمترین مزایای چیلرهای جذبی نسبت به چیلرهای تراکمی

الف – صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی :
چیلرهای جذبی از گاز طبیعی ، گازوئیل یا گرمای تلف شده به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده می کنند و مصرف برق آنها بسیار ناچیز است.

ب – صرفه جویی درهزینه خدمات برق :
هزینه نصب سیستم شبکه الکتریکی در پروژه ها بر اساس حداکثر توان برداشت قابل تعیین است. یک چیلر جذبی به دلیل اینکه برق کمتری مصرف میکند ، هزینه خدمات را نیز کاهش می دهد. در اکثر ساختمان ها نصب چیلرهای جذبی موجب آزاد شدن توان الکتریکی برای مصارف دیگر می شود.

ج – صرفه جویی در هزینه تجهیزات برق اضطراری :
در ساختمانهایی مانند مراکز درمانی و یا سالن های کامپیوتر که وجود سیستمهای برق اضطراری برای پشتیبانی تجهیزات خنک کننده ضروری است، استفاده از چیلر های جذبی موجب صرفه جویی قابل توجهی در هزینه این تجهیزات خواهدشد.

د – صرفه جویی در هزینه اولیه مورد نیاز برای دیگ ها :
برخی از چیلرهای جذبی را می توان در زمستان ها به عنوان هیتر مورد استفاده قرار داد و آبگرم لازم برای سیستم های گرمایشی را با دماهای تا ۶۰درجه سانتیگراد تأمین نمود. در صورت  استفاده از این چیلرها نه تنها هزینه خرید دیگ کاهش می یابد بلکه صرفه جویی قابل ملاحظه ای در فضا نیز بدست خواهد آمد.

ه – بهبود راندمان دیگ ها درتابستان :
مجموعه هایی مانند بیمارستان ها که در تمام طول سال برای سیستمها یا استریل کننده ، اتوکلاوها و سایر تجهیزات به بخار احتیاج دارند مجهز به دیگ های بخار بزرگی هستند که عمدتاً در طول تابستان با بار کمی کار می کنند. نصب چیلرهای جذبی بخار در چنین مواردی موجب افزایش بار و مصرف بخار در تابستان ها شده و درنتیجه کارکرد دیگ ها و راندمان آنها بهبود قابل توجهی خواهد یافت.

و – بازگشت سرمایه گذاری اولیه :
چیلرهای جذبی به دلیل نیاز کمتر به برق درمقایسه با چیلرهای تراکمی ، هزینه های کارکردی را کاهش می دهند. اگر اختلاف قیمت یک چیلر جذبی و یک چیلر تراکمی هم ظرفیت را به عنوان میزان سرمایه گذاری و صرفه جویی سالانه از محل کاهش یافتن هزینه های انرژی را به عنوان بازگشت سرمایه در نظر بگیریم، می توان با قاطعیت گفت که بازگشت سرمایه گذاری صرف شده برای نصب چیلرهای جذبی باشرایط بسیار خوبی صورت خواهد گرفت.

ز – کاسته شدن صدا و ارتعاشات :
ارتعاش و صدای ناشی از کارکرد چیلرهای جذبی به مراتب کمتر از چیلرهای تراکمی است. منبع اصلی تولید کننده صدا و ارتعاش در چیلرهای تراکمی، کمپرسور است. چیلرهای جذبی فاقد کمپرسور بوده و تنها منبع مولد صدا وارتعاش در آنها پمپهای کوچکی هستند که برای به گردش درآوردن مبرد و محلول لیتیم برماید کاربرد دارند. میزان صداو ارتعاش این پمپهای کوچک قابل صرف نظرکردن است.

ح – حذف مخاطرات زیست محیطی ناشی از مبردهای مضر:
چیلرهای جذبی بر خلاف چیلرهای تراکمی از هیچگونه ماده CFC یا HCFC که موجب تخریب لایه ازن می شوند ، استفاده نمی کنند. لذابرای محیط زیست خطری ایجاد نمی نمایند. چیلرهای جذبی غالباً از آب به عنوان مبرداستفاده می کنند. یک چیلر جدید در هر شرایطی ،یک سرمایه گذاری بیست و چند ساله است. تغییرات دائمی قوانین و مقررات استفاده از مبردها موجب می شود تا استفاده از مبردی طبیعی مانند آب در چیلرهای جذبی گزینه ای بسیار قابل توجه به شمار آید.

ط- کاستن از میزان تولید گازهای گلخانه ای و آلاینده ها :
میزان تولید گازهای گلخانه ای (مانند دی اکسید کربن) که تأثیر قابل توجهی در گرم شدن کره زمین دارند وآلاینده ها (مانند اکسیدهای گوگرد ، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق) توسط چیلرهای جذبی در مقایسه با چیلرهای تراکمی بسیار کمتر است

 

نتیجه گیری کاربرد چیلر های جذبی و تراکمی 

در چیلرهای تراکمی هزینه ماهانه مصرف برق در هر دو بخش خانگی و آموزشی به طور میانگین ۶٫۵ برابر چیلرهای جذبی است. هزینه های جاری چیلرهای جذبی در ساختمان های مسکونی به طور متوسط دو و نیم برابر چیلرهای تراکمی اسͺرو می باشد. هزینه های جاری چیلرهای جذبی در ساختمان های آموزشی به طور متوسط یک و نیم برابر چیلرهای تراکمی اسکرو میباشد. هزینه ماهانه تعمیر و نگهداری در ظرفیت های ۵٠ تا ٢٠٠ تن تبرید، در چیلرهای جذبی به طور میانگین ٪۵٠ بیشتر از چیلرهای تراکمی می باشد.

هزینه ماهانه تعمیر و نگهداری در ظرفیت های ۴٠٠ تا ١٠٠٠ تن  تبرید، در چیلرهای تراکمی به طور میانگین ٪۵ بیشتر از چیلرهای جذبی می باشد در صورت استفاده از چیلرهای سانتریفوژ یا چیلرهای با ظرفیت بالاتر و تعداد کمتر، هزینۀ ماهانه تعمیر و نگهداری چیلرهای تراکمی کمتر از جذبی خواهد شد. در صورت استفاده از سیستم های تولید همزمان برق و حرارت CHP می توان از چیلرهای تراکمی استفاده نمود که راندمان بالاتری خواهد داشت. با توجه به این که امکان تولید برق از روش های متعددی نظیر انرژی خورشیدی، باد، آب و … وجود دارد لذا در صورت سرمایه گذاری در این زمینه ها، با استفاده از سیستم های تراکمی، آلودگی های زیست محیطی را کاهش داد. بایستی از گاز به منظور تولید محصولات استفاده کرد و از صرفاً مصرف کردن آن خودداری نمود زیرا در صورت مصرف بی رویه، قابل تولید مجدد نمی باشد. در ساختمان های با کاربری منقطع (آموزشی، اداری و …) چون امکان خاموش کردن چیلرهای جذبی وجود ندارد، مصرف انرژی بالاتر از چیلرهای تراکمی می باشد.

 

لینک کوتاه مقاله:https://b2n.ir/keyhanco10

مقایسه سیستم تهویه مطبوع چیلر با فن کویل و مولتی وی

تفاوت بین چیلر با مولتی وی (VRF)

 

منبع : شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

 

یک فکر در مورد “مزایا‌ و معایب چیلرهای جذبی و تراکمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *