کولرگازی

تهویه مطبوع چیست؟
تهویه مطبوع یا AC سیستمی است که برای خنک کردن دمای یک فضای داخلی با حذف گرما و رطوبت موجود از اتاق استفاده می شود. اساسا، آنها با وارد کردن هوای گرم به یک سیستم و پراکنده کردن هوای سرد کار می کنند، اما این فرآیند بسیار بیشتر است.

در طی فرآیند تهویه مطبوع خانه، یک سیال (معمولا آب یا هوا) با تبخیر سیال دیگری به نام مبرد خنک می شود. تهویه مطبوع شما به سرعت گاز را به مایع تبدیل می کند و دوباره با استفاده از مواد شیمیایی که هوای گرم را از داخل خانه شما خارج می کند، باز می گردد. سپس در خارج دفع می شود. به زبان ساده، یک سیستم تهویه مطبوع دما، رطوبت و کیفیت هوا را در فضاهای داخلی کنترل می کند.

کولر گازی چیست؟

یک دستگاه تهویه مطبوع با حذف گرما و رطوبت هوای داخل خانه، هوای سرد را در داخل خانه یا فضای بسته شما فراهم می کند. یک فن هوای داخل خانه را از طریق کویل اواپراتور سرد می دمد که در آن گرمای داخل خانه به مبرد جذب می شود.

(تهویه مطبوع سیستم یا ماشینی است که هوا را در یک منطقه مشخص و معمولاً محصور از طریق یک چرخه تبرید که در آن هوای گرم خارج شده و با هوای خنک‌تر جایگزین می‌شود، تصفیه می‌کند.)

مشاهده همه 17 نتیجه

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-UNF-09HR

12,513,000 تومان

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-UNF-12HR

14,065,000 تومان

خریدکولر گازی اینورتر تک الکتریک ۹۰۰۰

14,744,000 تومان

کولرگازی سرد حاره ای تک الکتریک BTS-UNF-12CR

15,300,000 تومان

خریدکولر گازی اینورتر تک الکتریک ۱۲۰۰۰

16,102,000 تومان

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-UNF-18HR

18,333,000 تومان

خریدکولرگازی اینورتر تک الکتریک ۱۸۰۰۰

21,631,000 تومان

کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-UNF-24HR

23,900,000 تومان

خریدکولرگازی اینورتر تک الکتریک۲۴۰۰۰

25,802,000 تومان

کولرگازی سرد حاره ای تک الکتریک BTS-UNP-18T3

26,300,000 تومان

خریدکولرگازی تک الکتریک۳۰۰۰

29,000,000 تومان

کولرگازی سرد حاره ای تک الکتریک BTS-UNP-24T3

30,100,000 تومان

کولرگازی اینورتر تک الکتریکBTS-UN-30HR

37,000,000 تومان

کولرگازی سردحاره ای تک الکتریک BTS-UNP-30CT3

38,900,000 تومان

خریدکولرگازی ایستاده تک الکتریک۳۶۰۰۰

44,500,000 تومان

خرید کولر گازی ایستاده تک الکتریک ۴۸۰۰۰

59,000,000 تومان

خریدکولرگازی ایستاده تک الکتریک ۶۰۰۰۰

71,500,000 تومان