کولرگازی

تهویه مطبوع چیست؟
تهویه مطبوع یا AC سیستمی است که برای خنک کردن دمای یک فضای داخلی با حذف گرما و رطوبت موجود از اتاق استفاده می شود. اساسا، آنها با وارد کردن هوای گرم به یک سیستم و پراکنده کردن هوای سرد کار می کنند، اما این فرآیند بسیار بیشتر است.

در طی فرآیند تهویه مطبوع خانه، یک سیال (معمولا آب یا هوا) با تبخیر سیال دیگری به نام مبرد خنک می شود. تهویه مطبوع شما به سرعت گاز را به مایع تبدیل می کند و دوباره با استفاده از مواد شیمیایی که هوای گرم را از داخل خانه شما خارج می کند، باز می گردد. سپس در خارج دفع می شود. به زبان ساده، یک سیستم تهویه مطبوع دما، رطوبت و کیفیت هوا را در فضاهای داخلی کنترل می کند.

کولر گازی چیست؟

یک دستگاه تهویه مطبوع با حذف گرما و رطوبت هوای داخل خانه، هوای سرد را در داخل خانه یا فضای بسته شما فراهم می کند. یک فن هوای داخل خانه را از طریق کویل اواپراتور سرد می دمد که در آن گرمای داخل خانه به مبرد جذب می شود.

(تهویه مطبوع سیستم یا ماشینی است که هوا را در یک منطقه مشخص و معمولاً محصور از طریق یک چرخه تبرید که در آن هوای گرم خارج شده و با هوای خنک‌تر جایگزین می‌شود، تصفیه می‌کند.)

هیچ محصولی یافت نشد...