نمایش دادن همه 13 نتیجه

داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ اینورتر میدیا مدل IDR3-X71M

37,900,000 تومان

داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ اینورتر میدیا مدل IDR3-X90M

47,500,000 تومان

داکت اسپلیت اینورتر میدیا سری M مدل M24FN1

48,515,900 تومان

داکت اسپلیت اینورتر میدیا سری X مدل X71M

54,500,000 تومان

داکت اسپلیت اینورتر میدیا سری M مدل M36FN1

65,563,500 تومان

داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ اینورتر میدیا سری X مدل X90M

66,000,000 تومان

داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ اینورتر میدیا مدل IDR3-X140M

67,800,000 تومان

داکت اسپلیت اینورتر میدیا سری X مدل X105M

78,100,000 تومان

داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ اینورتر میدیا مدل IDR3-X105M

78,100,000 تومان

داکت اسپلیت اینورتر میدیا سری M مدل M48FN1

82,491,200 تومان

داکت اسپلیت اینورتر میدیا سری M مدل M55FN1

96,279,700 تومان

داکت اسپلیت اینورتر میدیا سری X مدل X160M

108,900,000 تومان

داکت اسپلیت ۵۴۰۰۰اینورتر میدیا مدل IDR3-X160M

108,900,000 تومان