مشاهده همه 28 نتیجه

داکت اسپلیت ۲۴۰۰۰ اینورتر میدیا مدل IDR3-X71M

37,900,000 تومان

داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس مدل GCD-24KN6HR3

45,889,000 تومان

داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ اینورتر میدیا مدل IDR3-X90M

47,500,000 تومان

داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس مدل GCD-24LN6HR1

47,900,000 تومان

داکت اسپلیت اینورتر میدیا سری M مدل M24FN1

48,515,900 تومان

داکت اسپلیت اینورتر میدیا سری X مدل X71M

54,500,000 تومان

داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس مدل GCD-30KN6HR3

55,655,400 تومان

داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس مدل GCD-30LN6HR1

57,100,000 تومان

داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس مدل GCD-36KN6HR3

61,933,800 تومان

داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس مدل GCD-36LN6HR1

62,500,000 تومان

داکت اسپلیت اینورتر میدیا سری M مدل M36FN1

65,563,500 تومان

داکت اسپلیت ۳۰۰۰۰ اینورتر میدیا سری X مدل X90M

66,000,000 تومان

داکت اسپلیت ۴۸۰۰۰ اینورتر میدیا مدل IDR3-X140M

67,800,000 تومان

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مدل ABNQ-24GM1T1

70,300,000 تومان

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مدل ABNQ-30GM1T1

77,063,000 تومان

داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس مدل GCD-48KN6HR3

78,098,500 تومان

داکت اسپلیت اینورتر میدیا سری X مدل X105M

78,100,000 تومان

داکت اسپلیت ۳۶۰۰۰ اینورتر میدیا مدل IDR3-X105M

78,100,000 تومان

داکت اسپلیت اینورتر میدیا سری M مدل M48FN1

82,491,200 تومان

داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس مدل GCD-48LN6HR1

86,200,000 تومان

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مدل ABNQ-36GM1T1

91,451,000 تومان

داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس مدل GCD-60KN6HR3

92,017,800 تومان

داکت اسپلیت اینورتر میدیا سری M مدل M55FN1

96,279,700 تومان

داکت اسپلیت اینورتر جی پلاس مدل GCD-60LN6HR1

99,500,000 تومان

داکت اسپلیت اینورتر میدیا سری X مدل X160M

108,900,000 تومان

داکت اسپلیت ۵۴۰۰۰اینورتر میدیا مدل IDR3-X160M

108,900,000 تومان

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مدل ABNQ-48GM1T1

116,303,000 تومان

داکت اسپلیت سرد اینورتر ال جی مدل ABNQ-54GM1T1

133,198,000 تومان